Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/20-03/27
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 5. ožujka 2020.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
za 13. ožujka 2020. godine (petak) u 9:00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2019. godinu te utvrđivanje Prijedloga odluka.

2. Informacije, pitanje i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju u privitku poziva.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374 – 116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Matija Posavec, mag.ing.