Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-1
Čakovec, 3. 03. 2020.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
10. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za četvrtak, 12. 03. 2020. godine, s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Predstavljanje Godišnjeg indikativnog plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, mag. oec., ravnateljica Javne ustanove REDEA

2. Informacija o dogovorenim mjerama s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku glede suživota većinskog i manjinskog dijela stanovništva.
– Izvjestitelj je Matija Posavec, mag. ing., župan

3. Prijevoz učenika osnovnih škola iznad standarda zajamčenog Zakonom o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi.
– Izvjestiteljica je dr. sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

4. Informacija o upisima u 1. razred osnovne škole na području Međimurske županije.
– Izvjestiteljica je dr. sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu Međimurske županije

5. Financiranje rada Hrvatske gorske služba spašavanja, Stanice Čakovec.
– Izvjestitelji su: Neven Putar, voditelj i Miodrag Novosel, tajnik Stanice Čakovec Hrvatske gorske služba spašavanja

6. Suzbijanje komaraca na prostoru Međimurske županije.
– Izvjestitelji su: Marina Pajerl-Pal, dr. med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Marko Klemenčić, dipl. ing., voditelj Službe DDD pri Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije

7. Financiranje projekata javnog sektora.
– Izvjestitelji su: Senka Jurković, voditeljica Odjela za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Tomislav Marković, voditelj Područnog ureda za Sjeverozapadnu Hrvatsku HBOR-a

8. Obilježavanje 400. obljetnice rođenja Nikole VII Zrinskog i 1600. obljetnica smrti svetog Jeronima.
– Izvjestiteljica je mr. sc. Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije

9. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆA
Višnja Ivačić