Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

17. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Datum objave: 31. siječnja 2020.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise
KLASA: 012-03/20-03/3
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 29. siječnja 2020.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

17. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 3. veljače 2020. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje Prijedloga akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 16. sjednici, 6. veljače 2020. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content