Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

16. sjednica Skupštine Međimurske županije - 6. veljače 2020. godine

Datum objave: 30. siječnja 2020.

KLASA: 021-05/20-03/1
URBROJ: 2109/1-02-20-01
Čakovec, 28. siječnja 2020.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
16. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 6. veljače 2020. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public.., predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
2. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public., predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
(Napomena: Prijedlog odluke vijećnicima će se dostaviti na klupe pred početak sjednice)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Darko Radanović, mag. inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam i Alen Višnjić,mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e
(Napomena: Zbog opširnosti materijala vijećnicima se uz Prijedlog odluke dostavlja samo sažetak Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Uvid u cjeloviti Plan vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)
8. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
9. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2020. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2020. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu
10. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Kristijan Srpak, struč.spec.crim., privremeni pročelnik Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport
11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
-izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
Materijali za 16. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content