Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Skupština Međimurske županije usvojila rekordan proračun od 860 milijuna kuna za 2020. godinu kojim se realizira 70 projekata

Datum objave: 12. prosinca 2019.

Prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu, odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela nakon preuzimanja državnih službenika i namještenika Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu, izvješće državne revizije i rad županijskih ustanova neke su od 17 točaka dnevnog reda 15. sjednice Skupštine Međimurske županije koja je održana 12. prosinca 2019. godine.
Nakon usvajanja Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županija za 2019. godinu, vijećnici su raspravljali o najvažnijoj točki dnevnog reda, Proračunu za 2020. godinu. Župan Međimurske županije Matija Posavec predstavio je prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu koji konsolidirano iznosi 860 milijuna kuna, a sam Proračun županije je 291 milijun kuna što je najveći iznos proračuna od postojanja Županije. Naime, proračun Međimurske županije kontinuirano raste te je u usporedbi s ranijim godinama višestruko povećan, a razlog povećanja leži u činjenici da rastu ulaganja u razvoj Međimurja kroz korištenje sredstava europskih fondova.
Zadovoljan sam izvršenjem proračuna za 2019. godinu što pokazuje da dobro promišljamo i provodimo planove. Konsolidirani proračun koji uključuje i proračune naših institucija za 2020. godinu iznosi 858.340.034,00 kuna, dok je sam proračun Županije 290.969.670,02 kn. Porezni prihodi iznose 62.400,000,00 kuna te čine svega 20-ak % od ukupnog proračuna, a najvažniju ulogu u prihodima  proračuna imaju prihodi europskih projekata.“, kazao je župan Međimurske županije Matija Posavec.
Na proračun Međimurske županije za 2020. godinu naslonjeno je 70 projekata. U prosjeku, po zaposleniku Međimurske županije otpada jedan projekt vrijednosti veće od milijun kuna, te je Županija najveći investitor u javnu infrastrukturu što je, sasvim sigurno, veliki doprinos gospodarstvu. Među kapitalnim projektima su rekonstrukcija i opremanje Županijske bolnice Čakovec, Starog grada Zrinskih, obnova zgrada za Tehnološko inovacijski centar, znanstveno istraživački centri, centri kompetencija, obnova 15-ak osnovnih i srednjih škola, gradnja sportskih dvorana, izgradnja škole u Pribislavcu, a u pripremi je projektna dokumentacija za novih dvadesetak projekata obnova škola te izgradnju dvorana diljem Međimurja. „Kvalitetna zdravstvena zaštita i uvjeti u obrazovanju naši su prioriteti što pokazujemo realizacijom spomenutih investicija, a koje od ideje, kandidiranja na natječaje, provođenje administrativnih i stručnih postupaka provode županijske službe i institucije“,  naglasio je župan. Nakon rasprave i podnijetih amandmana vijećnice Vesne Sobočanec, proračun za 2020. godinu usvojen je sa 29 od 37 glasova. Protiv su bili vijećnici HDZ-a i SIP-a.
Obzirom na preuzimanje poslova Ureda državne uprave od 1. siječnja 2020. godine, vijećnici su usvojili odluku o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, a usvojili su i odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije.
Obrazlažući promjene koje stupaju preuzimanjem poslova Ureda državne uprave, župan Posavec istaknuo je: „Županija preuzima preko 260 poslova u raznim segmentima, najviše u općoj upravi, imovinsko-pravnim poslovima te gospodarstvu. Preuzimamo 49-ero zaposlenika UDU-a  jer će od 64 trenutno zaposlenih, 15 osoba otići iz sustava. Što se samog ustroja tiče, do sada je Međimurska županija imala najmanje odjela u Hrvatskoj, točnije 6, a nakon 1. siječnja bit će ukupno 8 upravnih odjela i služba za unutarnju reviziju. Država će podmirivati troškove plaća za  zaposlenike koji prelaze iz UDU-a, kao i materijalne troškove koji se povećavaju te je za te potrebe osigurano 8.600,000,00 kn.“
Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Međimurske županije, povjerenih i preuzetnih poslova državne uprave i pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave prenijetih na Županiju, osnivaju se sljedeća upravna tijela nadležna za područje cijele Međimurske županije: Upravni odjel za poslove župana, Upravni odjel za Skupštinu i pravne poslove, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za obrazovanje i kulturu, Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša te Služba za unutarnju reviziju.
Vijećnici su usvojili sve točke dnevnog reda, među kojima je bila odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije u 2020. godini, prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade plana razvoja Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, prijedlog programa rada Vatrogasne zajednice Međimurske županije za 2020. godinu, kao i prijedlog programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Čakovec za 2020. godinu i prijedlog odluke o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje u poplavama u Međimurskoj županiji – laka kategorija kao pomoć redovnim operativnim snagama s područja Međimurske županije u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće čije mogućnosti nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga. Vijećnica Vesna Sobočanec prisegnula je na obnašanje mandata u Skupštini Međimurske županije.
Vijećnik Matjaš Oršuš uputio javnu ispriku građanima Međimurja u ime romske zajednice
Veliku podršku svih vijećnika Skupštine dobio je vijećnik Matjaš Oršuš, ujedno predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije , koji je u svom obraćanju uputio javnu ispriku u ime romske zajednice: „Koristim priliku da se građanima Međimurja, javno ispričam za svaki i najmanji prekršaj počinjenih od strane pojedinaca, pripadnika romske zajednice. Ograđujemo se i sramimo svakog oblika neprimjerenog ponašanja pojedinaca iz romske zajednice. Stoga pozivam romsku zajednicu u zajedničkoj borbi da zaustavimo svako nepoželjno ponašanje spomenutih recidivista i da zaustavimo širenje štete koje bez razmišljanja ugrožava međuljudske odnose i otežava svaku borbu i težnju za bolji život svih nas građana Međimurja.“
Županijska bolnica Čakovec i promet na području Grada Čakovca teme aktualnog sata
Za aktualni sat prijavilo se 13 vijećnika, a započeo je pitanjem vijećnika Vladimira Peršića o nedavno uspostavljenoj 24-satnoj pripravnosti Odjela intervencijske kardiologije, odnosno o informaciji o narušenim međuljudskim odnosima među liječnicima na što je župan Međimurske županije Matija Posavec odgovorio da s informacijom nije upoznat i da nije potrebno voditi se kuloarskim pričama jer je uvođenje pripravnosti bila težnja samih liječnika i tima Odjela intervencijske kardiologije. Vijećnik Igor Ivković je kao velik problem istaknuo kaotično stanje prometa u gradu Čakovcu izazvano sanacijom nadvožnjaka s čime se župan složio te dodao da je županijsko rješenje da se nadvožnjak prekategorizira u državnu cestu čime bi sredstva za njegovu rekonstrukciju i održavanje osigurale Hrvatske ceste, predloženo još prije 3 godine, no tada nije prihvaćeno. Drugo pitanje bilo je usmjereno na razdoblje dodjele jednokratnih studentskih potpora koje će za ovu akademsku godinu biti dodijeljene nakon raspisanog natječaja početkom 2020. godine. Pohvale svim turističkim djelatnicima u Međimurju za uspješne brojke, rezultate i nagrade uputio je vijećnik Josip Puklavec koji je postavio pitanje o informatizaciji rada Skupštine Međimurske županije. „Nabavkom tablet uređaja postigle bi se znatne uštede i olakšao rad Skupštine stoga ćemo tijekom sljedeće godine provesti postupak prikupljanja ponuda kako bismo se digitalizirali.“, poručila je pročelnica UO za poslove Skupštine i opće poslove Neda Šarić.
Izgradnja autobusnog ugibališta na području Selnice i rad Kolegija gradonačelnika i načelnika bili su tema pitanja vijećnika Ervina Vičevića. Župan Posavec kazao je da je izgradnja ugibališta među prioritetima te je kraj radova predviđen do proljeća, dok je o sjednicama Kolegija župan Posavec istaknuo da kao savjetodavno tijelo, rad Kolegij gradonačelnika i načelnika ovisi o njegovim članovima, točnije gradonačelnicima i načelnicima te njihovoj aktivnosti. Vijećnica Jasna Ciboci postavila je pitanje o korištenju uređaja magnetske rezonance, broju educiranih specijalista za očitovanje MR dijagnostike, a u svom odgovoru  župan Posavec kazao je da je za jedan pregled magnetskom rezonancom potrebno sat vremena, a da se tijekom radnog dana može obaviti do 9 pregleda. „Zalažem se da magnetska rezonanca radi 24 sata kako bi svaki pacijent mogao obaviti pregled na vrijeme, no da bi se takav sustav uspostavio potrebno je organizirati dežurstva, a potencijalno i zaposliti novi kadar.“ Županijska bolnica Čakovec bila je tema pitanja vijećnika Gorana Kozjaka koji se osvrnuo na očitovanje liječnika upućeno Ravnateljstvu kojim se ograđuju od smanjenja broja operacija, postupaka, pregleda zbog promjena u rasporedu te je postavio pitanje o sredstvima iz županijskog proračuna koja su namijenjena zadržavanju zdravstvenog kadra. Pročelnica UO za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Tošić-Grlač istaknula je da su u tijeku rasprave liječničkih sindikata i Ministarstva zdravstva o dežurstvima te će se potencijalne nesuglasice riješiti unutar struke, a na korist liječnika i djelatnika.
Vijećnik Franjo Cimerman uputio je pitanje o asfaltiranju županijske ceste Šenkovec-Slakovec koja bi stanovnicima Slakovca pojednostavila put do Čakovca. „Dobro ste detektirali problem, no kako je pri planiranju projekata dobro gledati korak unaprijed, asfaltiranjem te ceste promet bi se preusmjerio na već gusti promet u Šenkovcu te je jedino dobro rješenje problema gužva u Nedelišću i Šenkovcu da se izgradi cesta kojom će se promet preusmjeriti na novu zaobilaznicu koja je u ingerenciji Grada Čakovca.“, komentirao je župan Posavec. Na organizaciju Voćarskog sajma u Donjem Kraljevcu osvrnula se vijećnica Ivančica Somođi koja je naglasila važnost i tradiciju koju sajam ima ne samo za Donji Kraljevec, već i za Međimurje. Župan Posavec je poručio da je Međimurska županija spremna financijski podržati organizaciju u slučaju da Općina Donji Kraljevec zatraži sredstva za sufinanciranje. Vijećnica Somođi drugim je pitanjem naglasak stavila na financiranje ispitivanja dioksina i furana u tlu nakon požara na odlagalištu otpada u Totovcu. Vijećnik Branimir Bunjac postavio je pitanja o kreditnoj zaduženosti Međimurske županije, a župan Posavec istaknuo je da je Međimurska županija jedina županija u Hrvatskoj koja do sada nije bila kreditno zadužena. Također, vijećnik Bunjac se osvrnuo na stanje u Osnovnoj školi Vratišinec, koja je bila tema pitanja i vijećnika Damira Grašića koji je istaknuo da je školi nužno potrebna školska dvorana i uvođenje jednosmjenske nastave. „Izgradnja dvorane ne može se financirati iz europskih fondova kao što se sufinancira energetska obnova škole koja je u tijeku, a projekt izgradnje dvorane Osnovne škole Vratišinec vrijedan je 14 milijuna kuna, te se nadamo da ćemo tijekom 2020. godine osigurati potrebna sredstva i započeti izgradnju.“, zaključio je župan Posavec.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content