Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

14. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 6. prosinca 2019.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/19-03/44
URBROJ:2109/1-02-19-01
Čakovec, 3. prosinca 2019.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
14. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 9. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
1. A)PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU
B)PRIJEDLOG FINANCIJSKOG I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU
C) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
3. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
4. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
5. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
6. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
C)PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI
8. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
9. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
10. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 15. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content