Temeljem Ugovora o provedbi Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“ od 6. ožujka 2015. godine te Dodataka Ugovorima iz travnja 2015. i studenog 2019. sklopljenog između Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Međimurske županije i poslovnih banaka, Međimurska županija objavljuje Javni natječaj za poduzetničke kredite.

Tekst natječaja i potrebna dokumentacija  nalaze se u prilogu.

Javni natječaj (pdf)
Prilog 1. – Obrazac kreditnog zahtjeva (doc)
Prilog 2. – Popis dokumentacije (pdf)
Prilog 3. – Popis prihvatljivih djelatnosti (pdf)
Prilog 4. – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i pravdanju potpore (doc)