Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Mobilni preventivni timovi kao konkretan potez za sigurniji život u Međimurju

Datum objave: 4. prosinca 2019.

Župan Posavec uputio otvoreno pismo državnom vrhu: naši građani žele samo pravo i pravdu!
Unatrag mjesec dana pokrenut je niz inicijativa na svim razinama vezanih uz integraciju romske nacionalne manjine u društvo, ali i radi reakcije na protupravna ponašanja pojedinih pripadnika te manjine koja opterećuju kako romsku zajednicu, tako i ostalo stanovništvo. S aktualnim problemima ponovno je upoznata Vlada RH i premijer Andrej Plenković osobno, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pri Vladi RH, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova kao i saborski zastupnik Veljko Kajtazi, kojima su dane preporuke i tražene inicijative za poboljšanje stanja. Iako su problemi odavno detektirani, zakoni i trenutne politike koje bi doprinijele njihovu rješavanju ne nude primjenjiva rješenja radi čega se stvara nepovjerenje u državne i javne institucije. Ispred Međimurske županije pokrenuta je inicijativa te su sazvani sastanci grupa fokusiranih za svako područje života zasebno, čija će zadaća biti poticanje i preporuke aktivnosti prema nadležnim državnim tijelima u vezi s provedbom Strateških dokumenata bitnih za uključivanje Roma, ali i analiza i predlaganje izmjena onih zakona koji nisu primjenjivi i ne garantiraju uspjeh u određenom području.
Oformljeni mobilni timovi počinju djelovati u romskim naseljima!
„Upravo smo odradili prvi sastanak vezan uz „mobilne timove“ koji će vrlo skoro početi djelovati u romskim naseljima u sastavu djelatnika Centra za socijalnu skrb, zdravstvenih službi, komunalnog redarstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog inspektorata, policijskih službenika, ali i drugih službi ovisno o izraženoj potrebi. Timovi će u romskim naseljima kontinuirano biti prisutni te će poduzimati mjere iz svog djelokruga odgovornosti - od obilazaka obitelji koje trebaju stručne intervencije i procjene rizičnih ponašanja preko rješavanja statusnih pitanja, zapošljavanja, općenitog informiranja i slično.“, pojasnio je na konferenciji za medije održanoj 4. prosinca 2019. godine u Međimurskoj županiji voditelj Odsjeka za socijalnu zaštitu i nacionalne manjine Kristijan Srpak te dodao kako će prisutnost u naseljima biti ključna i za prevenciju u smislu pravovremene reakcije na probleme s kojima se stanovnici romskih i susjednih naselja svakodnevno susreću, uz napomenu da će kao medijatori i pomoć kod provedbi mjera na terenu sudjelovati predstavnici romskih zajednica. 
Zamjenik načelnika Policijske uprave međimurske Vladimir Faber istaknuo je kako nakon porasta broja kaznenih djela i prekršaja koji je godinama bio prisutan na području Međimurske županije, ove godine napokon su zabilježeni mali, no pozitivni pomaci. „Ove godine bilježimo blagi pad kriminaliteta i prekršaja, između 1% i 4,5%.“, zaključio je te medijima uputio apel na objektivno prenošenje informacija te napomenuo da im je policijski sustav odnosa s javnošću na raspolaganju 24 sata. Pomoć u naravi ove je godine primilo 30-ak romskih obitelji, istaknula je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenka Bilić rekavši kako je ovo povijesni trenutak, izrazivši pritom zadovoljstvo što su šira javnost i Županija prepoznali i osmislili način rada u mobilnim timovima. „Mobilni timovi su iskorak kojim se romskoj zajednici približavamo na jedan drugačiji način. Prvo i osnovno pitanje je na koji način će romska zajednica to prihvatiti te hoće li njihovi predstavnici aktivno sudjelovati u ovakvom načinu rada.“, poručila je.
„Podržavam odluku o osnivanju mobilnih timova upravo zato što je ovo prvi konkretni potez rješavanja problema. Institucije se moraju približiti Romima zbog onih koji su spremni za promjene, ali su nažalost taoci manjine koja ih tlači i etiketira. Moramo rješavati problem u samom korijenu, ondje gdje je nastao, na terenu. Podržavam ovaj potez i vjerujem da ćemo krenuti ka bržoj integraciji i socijalizaciji Roma u našem društvu.“, poručio je načelnik Općine Mala Subotica Valentino Škvorc. Predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije Matjaš Oršuš poručio je kako  u ime romske zajednice najoštrije osuđuje svaki slučaj u kojem pripadnici pojedine romske zajednice narušavaju javni red i mir te svaki oblik nasilnog i neprihvatljivog ponašanja. „Međimurskoj i široj javnosti poručujem da u ovakvim i sličnim budućim incidentima osuđuju pojedince, ali nikako ne njihovu nacionalnu pripadnost.“
Otvoreno pismo župana Međimurske županije
„Temeljem svega čemu smo svjedoci posljednjih dana, kao župan i stanovnik Međimurske županije, kao građanin i državljanin Republike Hrvatske, percipirajući sve probleme, uputio sam otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskog sabora, Vlade, predsjednici Republike Hrvatske, resornim ministrima te saborskim zastupnicima iz III. izborne jedinice kako bi ih još jednom iz svoje pozicije, sukladno svojoj funkciji,  upoznao s problemom.“, poručio je župan Međimurske županije Matija Posavec. Pismo prenosimo u cijelosti:
 „Poštovana predsjednice Republike Hrvatske,
  Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, 
  Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora,
 obraćam Vam se kao župan i stanovnik Međimurske županije, građanin i državljanin Republike Hrvatske. Istupam javno u ime velikog dijela svojih sugrađana koji se već dulje vrijeme ne osjećaju sigurnima na ulicama pa čak ni u svojim domovima.
 Posljednjih dana mnoge informativne emisije prenose vijest o teroru u Međimurju prikazujući svjedočanstva mahom starijih osoba o gotovo svakodnevnim krađama iz kuća i dvorišta. Ustav Republike Hrvatske dom definira nepovredivim. Nadalje, taj temeljni akt Republike Hrvatske svakom jamči štovanje i pravnu zaštitu njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Moji sugrađani, svjedoci, često i napadnuti, ne osjećaju ni nepovredivost doma ni zaštitu obiteljskog života. Počinitelji su otkriveni – maloljetnici, ponavljači ovakvih djela.
 Kao što znate, Međimurska županija je županija u kojoj živi gotovo 30% svih pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Socioekonomski položaj uzrokovan je niskom razinom obrazovanja, visokom stopom nezaposlenosti, negativnim obrascima funkcioniranja unutar zajednice, nerazumijevanjem velikih sustava poput mirovinskog ili zdravstvenog, nedovoljno razvijene  svijesti o važnosti obrazovanja, ovisnosti o socijalnim naknadama.
Isprepleteni i međusobno uzročno-posljedično povezani, ovi negativni faktori stvaraju zatvoreni krug socijalne isključenosti iz kojeg Romi ne mogu izaći bez podrške.  A oni maloljetnici, pripadnici su romske nacionalne manjine. Maloljetnici koji bi trebali biti u školama. Jer osnovno je obrazovanje obvezatno. Djeca koju su roditelji dužni odgajati, uzdržavati i školovati. Čija je odgovornost osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj osobnosti. To su prava koja djeci jamči Ustav Republike Hrvatske. Istovremeno, obvezuje roditelje na odgovornost, ali i sebe, državu, koja osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje ne brinu roditelji.
 U želji za rješavanjem problema, u nekoliko smo navrata apelirali na nadležna ministarstva, ukazujući na probleme poput kontinuiranog narušavanja javnog reda i mira bučenjem, rafalnim pucnjevima, divljom vožnjom, pijančevanjem na javnom mjestu, nasiljem prema većinskom stanovništvu, ali i unutar samih romskih zajednica, lihvarenja, nenamjenskog trošenja socijalnih naknada, ilegalne gradnje, zanemarivanja djece, ispadanja iz obrazovnog sustava prije njegova završetka, ovisnosti o drogama, maloljetničkih trudnoća. 
 Sve navedeno posljedica je ignoriranja naših apela, nedostatne podrške države, prebacivanja odgovornosti s nacionalne na lokalnu razinu, nedostatka komunikacije i suradnje. Izostanak koordinirane suradnje tijela zaduženih za provedbu mjera i aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja Roma, uvelike je utjecao trenutno stanje.
 Ustavom i postojećim socijalnim zakonima slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Nebrojeno mnogo puta ukazivali smo na neučinkovitost sustava socijalne skrbi, osobito u vidu nenamjenskog korištenja socijalnih naknada, ali i u zbrinjavanju zanemarene djece. Postojeće mjere i sankcije ili nisu učinkovite ili se ne provode.
 Na potrebu za poboljšanje pravosudnog sustava ukazuje i činjenica da ne postoje adekvatna rješenja za maloljetnike koji opetovano čine kaznena djela.
Unatoč tome što je većina romskih naselja legalizirana, u njima se i dalje nelegalno gradi. Lokalna zajednica sama ne može podnijeti troškove legalizacije, a država nema adekvatnu strategiju stambenog zbrinjavanja. Prepuštena sama sebi, romska naselja sa zapuštenom I zlostavljanom djecom, stvaraju nove generacije delinkvenata.
 Međimurska županija i jedinice lokalne samouprave poštovale su Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., te su provodile mjere koje im je dodijelila država, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnog suživota. Povlačimo sredstva Europske unije kako bismo djeci romske nacionalne manjine stvorili bolje uvjete u obrazovanju pri čemu im se osigurava prijevoz do predškole, produženi boravak, besplatan školski obrok, dok jedinice lokalne samouprave sufinanciraju udio u integriranom predškolskom sustavu. Europskim sredstvima osiguravamo bolje uvjete u zdravstvenoj zaštiti. Iz svojih proračuna potporu pružamo vijećima romske nacionalne manjine, na što nas obvezuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Prepoznavši potrebu za kontinuiranim i sustavnim radom, u Međimurskoj županiji ustrojen je Odsjek za socijalnu skrb i nacionalne manjine čija je zadaća provoditi aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju položaja romske nacionalne manjine.
 Ustavom se Republika Hrvatska oblikuje i razvija kao država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost te svatko u Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
 Upravo je Međimurje prepoznato kao izrazito tolerantna sredina čiji su stanovnici imali razumijevanja, usprkos svim prije spomenutim problemima.
 Kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka navode se jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, vladavina prava.
 No, učestali napadi na starije i nemoćne, koje i Ustav prepoznaje kao one koje su dužni štititi svi, izazivaju nezadovoljstvo i nepovjerenje u vladavinu prava i jednakost, a strpljenja i razumijevanja sve je manje.
 Ponovno upućujemo apel, Vama, tijelima koja donose odluke, da sa svim instrumentima pravne države uđete u romska naselja. I ranije smo predlagali moguća rješenja, aktivnosti i mjere koje mogu doprinijeti stvaranju kvalitetnog suživota čiji je temelj poštivanje zakona, izvršavanje obveza i uživanje prava. Ključ u rješavanju navedenih problema leži u aktivnom uključivanju države.
Ustav Republike Hrvatske navodi da su pred zakonom svi jednaki. Pokažite to mojim napadnutim sugrađanima i sugrađankama, onima najranjivijima koji ovu zajednicu čine tolerantnom i humanom, zaštitite one koje štiti sam Ustav RH.
 Poštovani, da stanovnici Međimurske županije nisu tolerantni, pripadnici nacionalnih manjina ne bi živjeli ovdje toliko dugo. Ako se očekuje da ih većinsko stanovništvo prihvati, uređena bi država trebala omogućiti mehanizme da se to ostvari – uvođenje video nadzora, sankcioniranje nenamjenskog trošenja javnog novca, sprječavanje bespravne gradnje, obvezno pohađanje škole, zaštita djece, kažnjavanje prijestupnika koji svojim postupcima ugrožavaju sigurnost čitave zajednice. Naši građani žele samo to. Pravo i pravdu!“

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content