Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Datum objave: 20. studenoga 2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr  Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava, u tekstu: FNE) u turizmu fizičkim osobama – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u tekstu: OPG).

 

Raspoloživa sredstva po pozivu iznose 18 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji nekretnine iznajmljivača i OPG-a, za sustave će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, i to do 70.000 kuna s PDV-om iznajmljivači i do 200.000 kuna s PDV-om OPG-ovi.

Iznajmljivači i OPG-ovi na Poziv mogu svaki dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje jedne nove FNE.

 

Opravdani su troškovi oni koji su nastali nakon objave Poziva u Narodnim novinama i to za:

1. nabavu i ugradnju FNE: fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori   električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.), ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta, …) i pripadajući građevinski radovi za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …) i

2.   stručni nadzor radova.

PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Na ovaj Javni poziv se mogu prijaviti registrirani iznajmljivači i obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga (OPG-ovi), koji dostave pravodobni i cjeloviti Zahtjev za korištenje sredstava Fonda u skladu s uvjetima Poziva.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u smislu ovog Javnog poziva i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 85/15, 121/16, 99/18, 25/19) jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge sukladno odredbama cit. Zakona.

Uz prijavni obrazac (preuzima sa na stranicama FZOEU), potrebno je dostaviti ostalu obaveznu dokumentaciju, a popis, kao i ostale informacije, nalaze u Vodiču za prijavu na javni poziv. 

DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna  dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, uz naznaku: „JP FNE U TURIZMU 2019.“

Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
•  preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
•  osobno u pisarnicu Fonda na istoj adresi.

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 20. studenog 2019. godine u 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva – sukladno Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava (na mrežnim stranicama: www.fzoeu.hr).

Iznajmljivač/nositelj OPG-a može, u roku za dostavu Zahtjeva:

1.  dopuniti Zahtjev koji ne sadrži svu obveznu dokumentaciju, s (preporuča se,  nije obavezno) ispunjenim i potpisanim obrascem ”Dopuna dokumentacije”, (koji se nalazi uz Prijavni obrazac,), ako je Poziv otvoren
2.  odustati od Zahtjeva svojom ispunjenom i potpisanom ”Izjavom o odustajanju”, (koja se nalazi uz Prijavni obrazac) i
3.  dostaviti Fondu novi Zahtjev, nakon što je odustao od prethodnog, ako je Poziv otvoren.

Nije dopušteno mijenjati Zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena bespovratna sredstva Fonda. Dan i vrijeme zaprimanja potpune obvezne dokumentacije smatra se danom i vremenom zaprimanja Zahtjeva sa svom potpunom dokumentacijom. Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za ugradnju sustava i dostavu potpune dokumentacije Fondu za isplatu.

Preuzetno s Internet stranice FZOE-u.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content