Rad državnih službi, javnih ustanova i lokalnih samouprava te njihov utjecaj na gospodarstvo i život građana bio je glavna tema 99. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.

Rad državnih i javnih službi goruća je tema te je potrebno raspravljati o uzrocima problema, a ne posljedicama. Za dobrog i kvalitetnog radnika ni jedna plaća ne smije biti prevelika, no činjenica je da nismo zadovoljni s radom državnih službi jer nisu učinkovite u onoj mjeri u kojoj bi htjeli. “, istaknuo je na početku sjednice predsjednik GSV-a u Međimurskoj županiji Ivan Senčar.

Nakon konstruktivne rasprave, članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji donijeli su sljedeće zaključke: Bez ozbiljne reforme državnog, lokalnog i javnog sektora nema  realnih mogućnosti za ozbiljan i neophodan pomak u ostvarivanju zadovoljavajućega stanja na tom području.  Reforma mora obuhvatiti racionalizaciju broja zaposlenih kroz smanjenja nepotrebnih ili neefikasnih ministarstava, uprava, agencija i službi s ciljem financijske uštede kao preduvjeta za rast plaća državnog i javnog sektora. Realni sektor potrebno je hitno porezno i nametno rasteretiti s ciljem  normalnog razvitka gospodarstva što će opet pridonijeti  rastu plaća u tom sektoru i zadržavanju domaće  radne snage. Pojednostavljenje postupka javne nabave, smanjenje papirologije i veća informatizacija uvjeti su za rast i poboljšanje stanja u gospodarstvu.

Od sva tri socijalna partnera: Vlade, Hrvatske udruge poslodavaca i tri reprezentativna sindikata  tražimo da sjednu za stol kako bi Gospodarsko-socijalno vijeće na nacionalnom nivou moglo nastaviti s radom u demokratskom tripartitnom svojstvu.  Na taj način moći će se doprinijeti rješavanju svake, pa i aktualne situacije.“ – zaključili su članovi GSV-a.

Među točkama dnevnog reda našla se analiza kretanja na tržištu rada i stanja socijalnog dijaloga u Međimurskoj županiji, a sjednici je nazočio i župan Međimurske županije Matija Posavec. „Ideja državne uprave u modernoj i uređenoj državi je da bude servis građanima te da im olakša djelovanje. Međimurska županija primjer je učinkovite javne uprave, a prelaskom poslova Ureda državne uprave na Županiju modernizirat će se i povećati razina naših usluga.“, rekao je župan Posavec koji je podržao odluke Vijeća.