Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

14. sjednica Skupštine Međimurske županije - 3. listopada 2019. godine

Datum objave: 27. rujna 2019.

KLASA: 021-05/19-03/14
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 25. rujna 2019.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
14. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 3. listopada 2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A)IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT I IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
5. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2018. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti i Dejan Rodić, predstavnik FINA-e
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Mladen Novak, predsjednik Skupštine, Stjepan Lacković, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU IZRADI IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O PROGLAŠENJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA MURE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Mladen Novak, predsjednik Skupštine i Stjepan Lacković, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJENOSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA NA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
9. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU LOKACIJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE TANJA ROSIĆ, DR.DENT.MED.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
10. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1.1.2020. DO 31.12.2023. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić-Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
11. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i doc.dr.sc. Tomislav Novinščak. prof.v.š.,dr.med.,spec.opće kirurgije, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec
12. IZVJEŠĆE O RADU PIŠKORNICE D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA PIŠKORNICA SANACIJE D.O.O. I PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Ružman, direktor Piškornice d.o.o.
13. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Željko Medved, predsjednik Udruge
14. A) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
B)PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik Stožera civilne zaštite
15. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije
16. PRIJEDLOG PROGRAMA KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
17. IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Jasna Vehtersbah - Stojan, dipl.iur. predsjednica Koordinacije
18. IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zlatko Horvat, MSc.(GIS), predsjednik Povjerenstva
19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
20. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content