Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

13. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 27. rujna 2019.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/19-03/39
URBROJ:2109/1-02-19-01
Čakovec, 25.9. 2019.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
13. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 1. listopada 2019. godine (utorak) u 8,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU PIŠKORNICE D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA PIŠKORNICA SANACIJE D.O.O. I PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2018. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
4. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
5. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1.1.2020. DO 31.12.2023. GODINE
7. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
8. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 14. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem, PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content