Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 24. rujna 2019.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/..
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 24. 09. 2019.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
6. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 30. rujna 2019. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINIU
2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 01. 2020. DO 31. 12. 2023. GODINE
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU LOKACIJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE TANJA ROSIĆ, dr. dent. med.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJENOSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA NA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 14. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content