Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/..
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 24. 09. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
6. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 30. rujna 2019. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2018. GODINIU

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA PREUZIMANJE OBVEZA NA TERET SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 01. 2020. DO 31. 12. 2023. GODINE

3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROMJENU LOKACIJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE TANJA ROSIĆ, dr. dent. med.

4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC O PRIJENOSU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA NA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 14. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.