Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 7. lipnja 2019.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/19-03/28
URBROJ:2109/1-02-19-01
Čakovec, 4. lipnja 2019.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)
s a z i v a m
12. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 10. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) u 8,30 sati.
Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
4. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
5. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 2018. GODINU
B) PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 2019. GODINU
6. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
7. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
8. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“ ZA 2018. GODINU
9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REDEA-e D.O.O. ZA 2018. GODINU
10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O . ZA 2018. GODINU
11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2018. GODINU
12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2018. GODINU
13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2018. GODINU
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE ZA 2018. GODINU
15. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
16. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2018. GODINU
17. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
18. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
19. A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
20. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI
21. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2019. GODINI
22. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
23. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“
24. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content