Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport

Datum objave: 5. lipnja 2019.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/19-03/5
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 4. 06. 2019.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),
s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za ponedjeljak 10. lipnja 2019. godine u 14,30 sati
Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
2. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv i za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Mihaela Martinčić, prof. v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content