Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/19
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 4. 06. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak 11. lipnja 2019. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D

1. A) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ORDINACIJA KOJE ĆE DJELATNOST OBAVLJATI U OKVIRU
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC

B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC

C) PRIJEDLOG ODLUKE O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA RDI ORGANIZIRANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

D) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020-2024) MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINIU

4. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINIU

5. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINIU

6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.