Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

5. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 5. lipnja 2019.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/19
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 4. 06. 2019.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),
s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak 11. lipnja 2019. godine u 9,00 sati
Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ORDINACIJA KOJE ĆE DJELATNOST OBAVLJATI U OKVIRU
DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI ZDRAVSTVENIH USTANOVA RDI ORGANIZIRANJA OBAVLJANJA DJELATNOSTI HITNE MEDICINE
D) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020-2024) MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINIU
4. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINIU
5. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINIU
6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content