Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/19-03/22
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 4. 06. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m
3. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za ponedjeljak – 10. lipnja 2019. godine u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2018.
GODINU

2. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2019. GODINI

3. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018.GODINU

4. PRIJEDLOG ODLUKEO MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA
ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI

5. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA
KUĆA” ZA 2018.GODINU

B) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA“SIGURNA KUĆA” ZA 2019. GODINU

6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Nadica Lovrec, v.r.