Odbor za poljoprivredu,
i turizam
KLASA: 320-01/19-03/7
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 3. 06. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

3. sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
za ponedjeljak – 10. lipnja 2019. godine u 7,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2018. GODINU

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 13. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Petar Novak, v.r.