R/B GRAD/OPĆINA MJESTO IZDAVANJA POTVRDE ADRESA TELEFON
1 ČAKOVEC ZGRADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Čakovec, Ruđera Boškovića 2 040/374-172
040/374-067
2 MURSKO SREDIŠĆE PROSTORIJE MATIČNOG UREDA MURSKO SREDIŠĆE Mursko Središće, Martinska 2  040/374-057
040/543-600
3 PRELOG PROSTORIJE MATIČNOG UREDA PRELOG Prelog, Trg slobode 1  040/374-055
040/645-125
4 DEKANOVEC PROSTORIJE MATIČNOG UREDA DEKANOVEC Dekanovec, Florijana Andrašeca 41 040/374-060
040/849-017
5 KOTORIBA PROSTORIJE MATIČNOG UREDA KOTORIBA Kotoriba, Kolodvorska 4 040/374-056
040/682-136
6 MALA SUBOTICA PROSTORIJE MATIČNOG UREDA MALA SUBOTICA Mala Subotica, Glavna 31 040/374-054
040/631-112
7 NEDELIŠĆE PROSTORIJE MATIČNOG UREDA NEDELIŠĆE Nedelišće, Maršala Tita 60  040/374-059
040/821-806
8 ŠTRIGOVA PROSTORIJE MATIČNOG UREDA ŠTRIGOVA Štrigova 31  040/374-058
040/851-012