U skladu s ovlastima koje mu je dala Skupština te u cilju kvalitetnije provedbe zadaća određene odlukom o osnivanju, Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije prima prijave o pojavi korupcije na području Međimurske županije.

Povjerenstvo će razmatrati u pravilu neanonimne prijave (potpisane s punim imenom i prezimenom prijavitelja), dok će one anonimne razmatrati samo ukoliko procjeni da su vjerodostojne i da se ne radi o zlouporabi anonimnog prijavljivanja koruptivnih radnji. Sukladno Etičkom kodeksu o postupanju članova u radu Povjerenstva, svi podaci o identitetu podnositelja prijave, sadržaju same prijave ili stavu/mišljenju podnositelja, čuvat će se kao službena tajna i neće biti iznesena u javnost.

Povjerenstvo će razmotriti opravdanost prijava/mišljenja i uz svoj stav (zauzet po razmatranju pristiglih prijava/mišljenja/pritužaba), proslijedit će ih mjerodavnim institucijama/tijelima na daljnje postupanje.

Povjerenstvo može javno objaviti svoju odluku ili odluku mjerodavnih institucija/tijela koja je odgovor na dostavljenu prijavu, i to bez prethodnog upozorenja podnositelja prijave, bez objavljivanja imena podnositelja i bez javne objave same prijave.   

 

Prijava Antikorupcijskom povjerenstvu Međimurske županije može biti dostavljena putem pošte na sljedeću adresu:

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE

I OPĆE POSLOVE (za Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije)

Ruđera Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC

 

Prijava uočene ili sumnju na izvršenu koruptivnu radnju/korupciju može se poslati i online putem navedenog obrasca:

 

Broj telefona/kontakt Antikorupcijskog povjerenstva: 040/374-254 (Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije)