Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Datum objave: 13. svibnja 2019.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 29. 04. 2019. godine donio

ODLUKU o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume od 2. svibnja do 1. listopada 2019. godine.

Članak 2.

Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i na loženje uskrsne vatre koje mora biti organizirano kako je to propisano člankom 17. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
 
KLASA: 214-01/19-02/1 
URBROJ: 2109/1-01-19-02 
Čakovec, 29. 04. 2019.
Odluka o zabrani spaljivanja otpada (potpisan - PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content