Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava za projekt udruge „Najbolje z Međimurja“

Datum objave: 13. svibnja 2019.

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 26/10., 4/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.) i Odluke Povjerenstva za prigovor Klasa:400-01/19-03/24 Urbroj:2109/01-06-19-02 od 03. svibnja 2019. Župan Međimurske županije, donosi

O D L U K U
o dodijeli financijskih sredstava za projekt udruge
„Najbolje z Međimurja“

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na temelju Odluke Povjerenstva za prigovore Međimurske županije, Klasa:400-01/19-03/24 Urbroj:2109/01-06-19-02 od 03. svibnja 2019, Udruzi Najbolje z Međimurja, Jurovčak 72, 40 313 Sveti Martin na Muri, dodjeljuje iznos od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna, za potrebe provođenja projekta Otvaranje „Međimurskog štacuna“.

Članak 2.

Isplata odobrenih financijskih sredstava izvršiti će se na teret Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu, Razdjela 003 - Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam, Program 1006, Poljoprivreda A100604 Unapređenje i razvoj lovišta i A100605 Program potpora u poljoprivredi, podskupina 381- tekuće donacije u novcu - Potpore poljoprivrednim udrugama.

Članak 3.

Međimurska županija i Udruga Najbolje z Međimurja sklopit će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt Otvaranje „Međimurskog štacuna“ kojim će biti definirana prava i obveze za svaku pojedinu stranu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
 
KLASA: 402-08/19-02/32
URBROJ: 2109/1-01-19-2
Čakovec, 10.05.2019.
ODLUKA o dodijeli financijskih sredstava za projekt udruge „Najbolje z Međimurja“ (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content