Međimurska županija i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET nastavljaju suradnju, i to u drugoj fazi programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“.

S pomoćnikom ravnatelja CARNET-a Ivanom Šabićem sastali su se župan Međimurske županije Matija Posavec i pročelnica Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Blaženka Novak, kako bi dogovorili tehničke detalje oko ulaska svih škola kojima je Međimurska županija osnivač u sustav e-Škole. Potpisan je Sporazum o dobivanju kvalificiranog elektroničkog potpisa koji će se moći koristiti pri slanju zahtjeva za uključenje škola u projekt e-Škole, ali i za sve ostale obrasce i dopise. „Uvodimo školu bez papira, digitaliziramo sustav i pripremamo naše obrazovanje za 21. stoljeće“, kazao je župan Matija Posavec.

Sukladno uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, kvalificirani digitalni potpis ima jednaki pravni učinak kao vlastoručni potpis. Donosi brojne prednosti te je njegovim korištenjem razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

Korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i računalna oprema, kao i brojni razvijeni digitalni obrazovni sadržaji i e-usluge te niz edukacija za razvoj digitalnih kompetencija školskih djelatnika – samo su neke od prednosti CARNET-ova programa e-Škole.