Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2019. godini

Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave.

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.

Više informacija o javnom pozivu, kao i dokumentacija nalazi se https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo