Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta BORNO POSAVEC - rekonstrukciju građevine Šenkovec

Datum objave: 9. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000055
URBROJ: 2109/1-09-2/04-19-0006
Čakovec, 09.04.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BORNO POSAVEC, HR-40000 ČAKOVEC, ŠENKOVEC, DRAGUTINA BRGLESA 7
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine - stambena građevina
na građevnoj čestici k.č.br. 2748/8 k.o. Šenkovec (Šenkovec, Dragutina Brgleza 7).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.4.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec; prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content