Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoreni javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2019. godini

Datum objave: 28. ožujka 2019.

Temeljem članka 10. Statuta Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec (dalje: Zaklada) i članka 1. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Zaklade (dalje: Pravilnik) Upravni odbor Zaklade 27.03.2019. raspisuje:

OTVORENI JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA U 2019. GODINI

1. Potpore učenicima srednjih škola:
1.1. Potpore se dodjeljuju isključivo učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva, ukoliko ukupni dohodak kućanstva učenika, po članu, mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice za 2018. godinu (50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn).
1.2. Zainteresirani učenici dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-1) i izjavu o zaštiti podataka
- potvrdu o redovnom upisu u srednju školu
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljiva činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove domaćinstva
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka u 2018. godini za sve članove domaćinstva
- IBAN podnositelja prijave ili roditelja/skrbnika na koji će isplatiti novčana pomoć
- učenici bez adekvatne roditeljske skrbi mogu priložiti i mišljenje Centra za socijalnu skrb
2. Potpore studentima visokoškolskih ustanova :
2.1. Potpore za studij dodjeljuju se isključivo redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva. Potpore studentima daju se na osnovi socijalnog kriterija.
2.1.1 Potpora prema socijalnom kriteriju može se dati studentu ukoliko ukupni dohodak kućanstva, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice u 2018. godini (50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn).
2.1.2. Zainteresirani studenti dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-1) i izjavu o zaštiti podataka
- potvrdu o redovnom upisu na studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove domaćinstva
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka u 2018. godini za sve članove domaćinstva
- IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti novčana pomoć
- studenti bez adekvatne roditeljske skrbi mogu priložiti i mišljenje Centra za socijalnu skrb
3. Potpore studentima za poslijediplomske i doktorske studije:
3.1. Potpora se dodjeljuje studentima poslijediplomskih i doktorskih studija
3.2. Potpora za poslijediplomski i doktorski studij dodjeljuje se prvenstveno studentima za financiranje istraživanja, pripremu i troškove obrane poslijediplomskih i doktorskih radova.
3.3 Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-2) i izjavu o zaštiti podataka
- potvrdu o upisu na poslijediplomski studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
- obrazloženje prijavitelja iz kojeg je vidljivo da je rad od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije
- IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti novčana pomoć
3.4. Prednost pri dodjeli potpora za istraživanja te za pripremu poslijediplomskih i doktorskih radova imat će studenti s većim prosjekom ocjena postignutih na poslijediplomskom i doktorskom studiju, te oni čiji su radovi vezani uz teme od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije
4. Završne odredbe:
4.1. Zainteresirane osobe dostavljaju prijave na ovaj javni poziv sa svom traženom dokumentacijom u zatvorenim kuvertama osobno ili poštom na adresu:

Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec
„Javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2019. godini“
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.4.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15.11.2019. godine.
Napomena: Priložena dokumentacija neće se vraćati pošiljatelju, ali će se koristiti samo za potrebe Javnog poziva.
4.2. Odluku o dodjeli potpora, na temelju prethodno usvojenih kriterija, donosi Upravni odbor Zaklade, ovisno o broju zaprimljenih prijava i raspoloživim sredstvima Zaklade. Rezultati javnog poziva biti će službeno objavljeni na mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr .
4.3. Primjerak traženih obrazaca može se preuzeti na www.medjimurska-zupanija.hr
4.4. Dodatne informacije u vezi predmetnog poziva mogu se dobiti u Zakladi kod Bujan Emila, osobe zadužene za informacije, stručne i administrativne poslove Zaklade.
( Kontakt: tel: 040/374-252, zaklada.dr.vinko.zganec@medjimurska-zupanija.hr )
Čakovec, 27.03.2019.
Predsjednica Upravnog odbora Zaklade
Sandra Herman, univ.spec.oec.
Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content