Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

5. sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Međimurske županije

Datum objave: 21. ožujka 2019.

Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/19-03/2
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 21. 03. 2019.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)
s a z i v a m

5. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za srijedu, 27. 03. 2019. godine u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije.
2. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2018. godinu.
3. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2018. godinu (NAPOMENA: Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu može se preuzeti s web stranice Međimurske županije, a daje se samo na znanje).
4. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).
S poštovanjem,
PREDSJEDNK
Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content