Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

4. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 21. ožujka 2019.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/12
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 20. 02. 2019.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
4. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 25. ožujka 2019. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA
2018. GODINU
3. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U
MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINIU
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 12. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content