Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Skupštine Međimurske županije - 28. ožujka 2019.

Datum objave: 21. ožujka 2019.

KLASA: 021-05/19-03/2
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 21. ožujka 2019.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
12. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU
- predlagatelj je Odbor za gospodarski razvoj
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine i Željko Kofjač, dipl.ing., predsjednik Odbora za gospodarski razvoj
2. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Lacković, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
(Napomena: Zbog opširnosti materijala vijećnicima se uz Prijedlog odluke dostavlja samo sažetak II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. Uvid u cjelovite II. izmjene i dopune vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)
3. PRIJEDLOZI ODLUKA O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., predsjednik Odbora
4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
6. PRIJEDLOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
7. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
8. A) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR.15) NA KORIŠTENJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA - STANICA ČAKOVEC
C) PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINA OPĆINI PRIBISLAVEC
D) PRIJEDLOG ODLUKE O DAROVANJU NEKRETNINE GRADU ČAKOVCU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
9. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
10. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2019. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
11. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2018. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, načelnik stožera civilne zaštite Međimurske županije
12. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Josip Grivec, zamjenik župana i Emilio Habulin, ravnatelj Ustanove za obrazovanje Defensor Varaždin
(Napomena: Vijećnicima se uz Prijedlog Odluke dostavlja samo sažetak Procjene. Uvid u cjelovitu procjenu rizika od velikih nesreća vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije)
13. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. župan i Andreja Knežević, mag.pharm., ravnateljica Ljekarne
14. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2018. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a
15. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Putar, pročelnik Stanice Čakovec
16. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda
17. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Ustanove
(Napomena: Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2019. godinu vijećnicima se daje samo na znanje te isti mogu preuzeti sa web stranica Međimurske županije)
18. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Dijana Novak, predsjednica Povjerenstva
19. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neven Kočila, mag.iur., predsjednik Povjerenstva
20. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE U 2018. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Mezga, mag.polit., predsjednik Povjerenstva
21. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta
22. A) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2018. GODINU
B) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE KATRUŽA ZA 2018. GODINU
C) IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Herman, univ.spec.oec., zamjenica župana – upravitelji Zaklada
23. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO - SOCIJALNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Senčar, predsjednik GSV-a
24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANICA I ZAMJENIKA ČLANICA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topoloko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
25. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topoloko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora
(Napomena: Materijale pod točkama 24., 25., i 26. predloženog dnevnog reda vijećnicima će se dostaviti na klupe pred početak sjednice)
Materijali za 12. sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content