Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Antikorupcijsko povjerenstvo

Datum objave: 15. ožujka 2019.

Skupština Međimurske županije je početkom 2014. godine osnovala Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije kao savjetodavno tijelo Skupštine za praćenje i suzbijanje korupcije na razini Međimurske županije. Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti i odlučivanja te sprječavanja korupcije.
Temeljem Odluke o osnivanju, Antikorupcijsko povjerenstvo usmjerava svoje programske aktivnosti na područja koja su po ocjeni nacionalne politike najviše izložena riziku korupcije i to: sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika, zapošljavanju u javnopravnim tijelima, gospodarstvu, trošenju proračunskih sredstava, javnoj nabavi, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju. Sukladno tim zadaćama, Povjerenstvo prati i podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe, predlaže mjere i programe jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije, ohrabruje građane na uočavanje, prijavljivanje i sprječavanje korupcije, informira javnost o najpogodnijim načinima prijave uočenih pojava korupcije, izrađuje brošure s pojmovima i primjerima sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika javnopravnih tijela, javnoj nabavi i slično, s ciljem podizanja svijesti građana radi prepoznavanja različitih oblika neprihvatljivog ponašanja, te organizira i druge aktivnosti prema građanima, organizira javne kampanje podizanja javne svijesti o pravu na pristup informacijama, izrađuje edukativni i promotivni materijal za članove predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije i građane s tematikom suzbijanja korupcije, organizira tematske sjednice o korupciji u pojedinim područjima, surađuje s medijima na podizanju ukupne svijesti o štetnosti korupcije i dr.
Vezano uz postupanje u provedbi njegovih zadaća, Povjerenstvo je donijelo i Etički kodeks o postupanju članova u radu Povjerenstva s kojim se utvrđuje obveza članova da štite dostojanstvo i privatnost građana, dužnosnika, službenika i namještenika koji prijavljuju korupciju te da sve podatke koje su saznali u radu Povjerenstva čuvaju kao tajnu, za vrijeme i nakon prestanka mandata u Povjerenstvu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content