Objavljujemo konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu: