Međimurska županija objavljuje poziv na informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje u sklopu Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, ljudskih prava, demokratizacije, razvoja civilnog društva i zaštite životinja u 2019. godini.

Informativna radionica će se održati u ponedjeljak, 4.ožujka 2019.godine s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Cilj radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Javnog natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir programa/projekata.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebna je prijava putem e-pošte maja.odrcic@medjimurska-zupanija.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime osobe/a koja/e će sudjelovati na radionici te naziv udruge. Sudjelovati mogu najviše dva predstavnika udruge.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 1. ožujka 2019