Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/19-03/1
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

11. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 28. veljače 2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Prijedloga zaključka za stvaranje pozitivnog i poticajnog okruženja za rad i poslovanje u Međimurju o kojem će raspravljati Skupština Međimurske županije na 11. sjednici, 28. veljače 2019. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine, a mogu se preuzeti i s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.