Odbor za gospodarski razvoj
KLASA: 302-01/19-03/1
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 12. 02. 2019.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

tematsku sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
Međimurske županije

za utorak, 19. 02. 2019. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Tema sjednice je:

– UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA ZA STVARANJE POZITIVNOG
I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU
(Prijedlog zaključka nalazi se u privitku).

Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, dipl. ing., v.r.