Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja

Datum objave: 12. veljače 2019.

U sklopu sudjelovanja na projektu 2SoKroG, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA bila je domaćin „peer review“ događanja - procesa stručne procjene na kojemu su sudjelovali hrvatski i slovenski predstavnici projektnih partnera, predstavnici centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje, društvenih poduzeća, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava te ostali stručnjaci iz područja socijalne politike. Nakon što je u prosincu prošle godine u Ormožu održan prvi takav događaj, isti su se dionici okupili još jednom u Tehnološko-inovacijskom cenru Međimurje Čakovec kako bi evaluirali rezultate te ih iskoristili kao podlogu za pripremu smjernica u izradi modela na području javnih usluga socijalne aktivacije ranjivih ciljnih skupina.
Prisutnima se u ime domaćina obratila Ana Kralj, zamjenica ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA-e. „REDEA ima svoju svrhu, a to je da učinkovito usmjerava regionalni razvoj. Naš je zadatak uhvatiti se u koštac s problemima u različitim segmentima - od poduzetništva, poljoprivrede i turizma, preko zdravstva, pa sve do socijalne politike kao teme koja dotiče sva područja. Unazad nekoliko godina bavimo se društvenim poduzetništvom koje možemo smatrati jednom od poluga socijalne aktivacije. Zajedno s Centrom za socijalnu skrb Čakovec i partnerima iz Varaždinske županije nastojimo uključiti ranjive skupine ljudi u društvo.“ Dodala je kako se upravo kod ovakvih projekata oslanjaju na europsku teritorijalnu suradnju kao jedan od mehanizama financiranja. „Interreg program REDEA koristi u 6 od 16 projekata koji su trenutno u provedbi, a partnerstva su izuzetno korisna jer od drugih država i regija možemo učiti, a upravo sa Slovenijom imamo mnogo dodirnih točaka“, zaključila je. 
U ime Međimurske županije prisutne je pozdravio župan Matija Posavec, uz riječi potpore projektu koji, kako kaže, potencira potrebu za većom solidarnošću i boljom kvalitetom života u našim sredinama. „Ovaj projekt pomaže skupinama ljudi koje su marginalizirane i teže se probijaju kroz život. Još jedan benefit je da se to čini europskim sredstvima, a povrh svega svi dionici razvijaju vlastite kompetencije. Vjerujem da ima mnogo pozitivnih primjera i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Centar za socijalnu skrb Čakovec i udruge civilnog društva koje promiču prava osoba s invaliditetom sjajno rade svoj posao, a javni sektor u okviru Javne ustanove REDEA-e te ostalih stručnih službi tome daje pečat s temeljnim ciljem zajedničkog stvaranja optimističnije, zdravije i društvenije sredine.“
Panel raspravu moderirala je Vlatka Vincetić, voditeljica službe za EU fondove, socijalne, zdravstvene i humanitarne programe u Gradskom društvu Crvenog križa Čakovec, a u raspravi su sudjelovali Tatjana Katkić Stanić, predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH, Tedeja Juvan i Jana Lovšin, predstavnice istog tijela sa slovenske strane, Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec, Marina Kodba, predstavnica čakovečkog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Marinka Vovk, direktorica društvenog poduzeća u Sloveniji, Ivan Božić, direktor društvenog poduzeća u Hrvatskoj HUMANA NOVA te Petra Lazić, predstavnica varaždinskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Projekt 2SoKroG vrijedan je 4.254.609,06 kuna a u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Hrvatski partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Čakovec, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije i Javna ustanova za regionalni razvoj Međimurske županije REDEA.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content