Ministarstvo turizma objavilo je Program dodjele bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva za 2019. godinu. Za provedbu ovog Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma u ukupnom iznosu od 23.652.700,00 kn.

Glavni cilj Programa je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Po pojedinom projektu može se zatražiti najviše 60% prihvatljivih troškova, osim mjere C gdje je intenzitet potpore 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje je moguće kombinirati s mjerama A i B.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 1. Ožujka 2019. Godine.

Javni poziv i ostale upute možete preuzeti na web stanicama Ministarstva turizma ili na ovoj POVEZNICI. 

 

 

„POVEZNICU“ linkaš na

https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414