ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO
KLASA: 021-01/19-03/1
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 15. 01. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst), članka 13. Poslovnika o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (KLASA: 021-01/18-03/3; URBROJ: 2109/1-02-18-03 od 8. 05. 2018. godine) i članka 12. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14),

s a z i v a m
4. SJEDNICU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za četvrtak, 24. 01. 2019. godine u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Programa rada Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2019. godinu.

2. Izrada linka Antikorupcijskog povjerenstva na internetskoj stranici Međimurske županije te prijedlog podataka koji će se objaviti

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Antikorupcijskog povjerenstva da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 ili putem e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Zlatko Horvat, MSc. (GIS), v.r.