Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Skupštine Međimurske županije - 13. prosinca 2018. godine

Datum objave: 6. prosinca 2018.

KLASA: 021-05/18-03/13
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 5. prosinca 2018.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
10. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 13. prosinca 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan, mr.sc. Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
2. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan, mr.sc. Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije i proračun
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije
5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA O ZADUŽENJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ. spec. oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije
7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
8. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan, Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije
9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag ing., župan i Mario Medved, ing. tech.inf., predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije
10. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag ing., župan i Josip Grivec, zamjenik župana Međimurske županije
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content