Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 6. prosinca 2018.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/18-03/42
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 5. prosinca 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 10. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
3. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
4. A) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
B) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA O ZADUŽENJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC
7. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
8. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICE ČAKOVEC ZA 2019. GODINU
9. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI
10. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 10. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content