Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/18-02/6
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 28. 11. 2018.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
7. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za srijedu, 5. 12. 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Groznica zapadnog Nila (West Nile fever).
– Izvjestiteljica je Višnja Smilović, dr. med. spec. epidemiologije, voditeljica Djelatnosti epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

b) Provedba DDD mjera i Monitoringa komaraca na području Međimurske županije.
– Izvjestitelj je Marko Klemenčić, mag. sanit. ing., voditelj Djelatnosti zdravstvene ekologije Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

2. Prijenos vlasništva nad česticom koju koristi Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Čakovec.
– Izvjestitelji su: Stjepan Kovač, gradonačelnik Grada Čakovca i Senka Bašek-Šamec, ravnateljica Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec

3. Predstavljanje aktualnih i najavljenih natječaja za financiranje projekata jedinica lokalne samouprave.
– Izvjestiteljica je mr. sc. Ana Kralj, v.d. ravnateljice Javne ustanove za razvoj Međimurske županije – REDEA

4. Sporazum o financiranju rada udruge za zaštitu potrošača Međimurski potrošač.
– Izvjestitelj je Zlatko Polišanski, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Međimurski potrošač

5. Zakon o komunalnom gospodarstvu.
– Izvjestiteljica je Višnja Ivačić, predsjedavajuća Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

6. Obilježavanje 100. godišnjice oslobođenja Međimurja od mađarske okupacije – prijedlog kulturnog programa za gradove i općine glazbenika Mirka Švende Žige.
– Izvjestitelji su: mr. sc. Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Međimurske županije i Mirko Švenda Žiga, glazbenik

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆA

Višnja Ivačić