Međimurska županija kao prvotni nositelj projekta pokrenula je projekt pod nazivom „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova“. Izrađena je Studija izvodljivosti za pojedine jedinice lokalne samouprave te nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za navedena područja (u nastavku: PRŠI) za koji je provedena preliminarna provjera sukladnosti s pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u nastavku: ONP).

Sporazumom o promjeni Nositelja projekta definirano je da grad Mursko Središće bude novi Nositelj projekta, što će biti obuhvaćeno konačnom verzijom PRŠI-a.

Međimurska županija, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokrenula je  Javnu raspravu Projekta koja traje od 16.11. do 17.12. 2018. godine.

 

Projektni dokumenti za Javnu raspravu nalaze se u prilogu:


Izvješće s javne rasprave (pdf)