Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

9. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 16. studenoga 2018.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/18-03/39
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 12. studenoga 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
9. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 19. studenoga 2018. godine (ponedjeljak) u 8,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE
B) IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANIH DRUŠTAVA „PIŠKORNICA – SANACIJSKO ODLAGALIŠTE“ D.O.O. I „PIŠKORNICA SANACIJE“ D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE
2. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
4. IZVJEŠĆE O RADU ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
5. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 9. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content