Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/18-03/6
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 12. 11. 2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
4. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za ponedjeljak, 19. 11. 2018. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

b) Izvješće o radu društva Piškornica d.o.o. i povezanih društava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. i Piškornica sanacije d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

PREDSJEDNK
Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public. v.r.