Odbor za gospodarski razvoj
KLASA: 302-01/18-03/11
URBROJ: 2109/1-02-18-1
Čakovec, 31. 10. 2018.

Na temelju članka 39. i 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

tematsku sjednicu proširenog Odbora za gospodarski razvoj
s predstavnicima gospodarstvenika Međimurske županije

za petak, 9. 11. 2018. godine u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Tema sjednice je:

STVARANJE POZITIVNOG I POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAD I POSLOVANJE U MEĐIMURJU

Molim članove Odbora i ostale pozvane da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, v.r.


DOSTAVNA LISTA POZVANIH SUDIONIKA
TEMATSKE SJEDNICE PROŠIRENOG ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
S PREDSTAVNICIMA GOSPODARSTVENIKA
9. 11. 2018.

Na tematsku sjednicu proširenog Odbora za gospodarski razvoj s predstavnicima gospodarstvenika Međimurske županije pozvani su:

– MATIJA POSAVEC, mag ing., župan Međimurske županije
– SANDRA HERMAN, univ.spec.oec., zamjenica župana Međimurske županije
– JOSIP GRIVEC, zamjenik župana Međimurske županije i predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji
– MLADEN NOVAK, dipl. ing., predsjednik Skupštine Međimurske županije i direktor tvrtke C LAB d.o.o.
– DARKO RADANOVIĆ, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije
– GORAN GOTAL, dipl. iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije
– Mr.sc. ANA KRALJ, v.d. ravnateljica Javne ustanove za razvoj REDEA, Čakovec
– MLADEN KRIŽAIĆ, dipl. inf., predsjednik Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke PANEX d.d.
– TOMICA BELIĆ, predsjednik strukovne grupe POLJOPRIVREDE I PRATEĆE INDUSTRIJE Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke STOČNE HRANE ČAKOVEC d.d.
– NIKOLINA BABIĆ, predsjednica strukovne grupe DRVNO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE Županijske komore Čakovec i direktorica tvrtke PANA STOLARIJA d.o.o.
– MARIJAN MARTINJAŠ, predsjednik strukovne grupe ZA TURIZAM Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke MALO SELO d.o.o.
– IVAN KOLARIĆ, predsjednik strukovne grupe GRADITELJSTVA Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke TEGRA d.o.o.
– ĐURO HORVAT, predsjednik strukovne grupe METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke TEHNIX d.o.o.
– DAVOR SABOLIĆ, predsjednik strukovne grupe TEKSTILNE I OBUĆARSKE INDUSTRIJE Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke “ČATEKS” d.d.
– IVAN SENČAR, predsjednik strukovne grupe TRGOVINE Županijske komore Čakovec, dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji i direktor tvrtke EURO UNIT d.o.o.
– VLADIMIR JURČEC, predsjednik strukovne grupe CESTOVNOG PROMETA Županijske komore Čakovec i direktor tvrtke JURČEC TRANSPORTI d.o.o.
– BORIS LUKOVNJAK, predsjednik Obrtničke komore Međimurja i vlasnik frizerskog salona Studio kose “BORIS”
– DARKO MIHALIC, predsjednik Udruženja ugostitelja Međimurja i vlasnik Ugostiteljskog obrta “FAŠIRANEC”
– MILENKO BENJAK, predsjednik Udruženja obrtnika Međimurske županije i vlasnik obrta “SANDUKAR”, Drvna galanterija i pilana.

U Čakovcu, 31. listopada 2018.

ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE