Odbor za gospodarski razvoj

KLASA: 302-01/18-03/9
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 17. 09. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst)

s a z i v a m
4. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za utorak 25. 09. 2018. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJU MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U
2017. GODINI

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 8. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, v.r.