Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 20. rujna 2018.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/18-03/37
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 17. rujna 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)
s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 24. rujna 2018. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.
Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
2. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec)
5. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 8. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content