Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/18-02/4
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 14. 08. 2018.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
6. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za ponedjeljak, 10. 09. 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji.
– Izvjestitelj je Alan Resman, stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije

2. Prezentacija modela pomoći građanima pri plaćanju komunalnih i drugih usluga od strane gradova i općina.
– Izvjestitelji su: Radovan Preložnjak i Darko Sopić, predstavnici inicijative Ovršni ustanak i Dražen Srpak, gradonačelnik Grada Mursko Središće i Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu

3. Problematika zlatne žutice u međimurskom vinogorju.
– Izvjestitelj je mr. sc. Milorad Šubić, rukovoditelj podružnice Poljoprivredno-šumarske savjetodavne sužbe Međimurske županije

4. Problematika velikog broja vrana na području Međimurske županije.
– Izvjestitelj je Mario Medved, zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca

5. Mjere za sprečavanje odlaska i ostanak liječnika u Međimurskoj županiji.
– Izvjestitelji su: dr. sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije i Goran Hozjak, dr. med., predsjednik Odbora za zdravstvo

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.