Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoren natječaj za izradu projekta brze pruge Čakovec - Zagreb

Datum objave: 9. kolovoza 2018.

Dana 03.08.2018. godine, pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, otvoren je poziv za izradu studijske dokumentacije za projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica.
Nadležno tijelo za provedbu  ograničenog poziva je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dok je prihvatljivi prijavitelj HŽ Infrastruktura.
Izrada studijske dokumentacije financira se putem Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.
Za izradu studijske dokumentacije predviđeni intenzitet potpore, najviša stopa sufinanciranja iznosi do 85 % ukupno prihvatljivih troškova što iznosi 9.562.500,00 kn dok ostatak treba osigurati prijavitelj.
Navedeno je nastavak uspješne prometne i kohezijske politike Međimurske i partnerskih županija, Varaždinske i Krapinsko-zagorske u projektu povezivanja brzom prugom sjevera Hrvatske sa glavnim gradom Zagrebom. Cilj je skratiti vrijeme putovanja sa današnjih neprihvatljivih više od tri sata od Čakovca do Zagreba. Time bi se dodatno omogućio veći gospodarski razvoj, povećale pristupnost obrazovnom, kulturnom, sportskom i drugim područjima, povećala kvaliteta života na području prolaska pruge te omogućila veća mobilnost stanovništva sjeverne i središnje Hrvatske.
Projekt je inicijalno službeno započeo još u prvoj polovici 2017. godine uvođenjem spomenute pruge u strateški dokument Master plan za integrirani prijevoz putnika, u sklopu Projekta razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske. Slijedom toga, projekt povezivanja željeznicom i nova trasa željezničke pruge Čakovec - … - Zagreb uvrštene su u konačni tekst Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine.
 
Nakon toga, 15.12.2017., u Varaždinu je potpisan Sporazum o partnerstvu na Projektu povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske između Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije te HŽ Infrastrukture kojim se osigurao utjecaj partnera na izradu predstudija koje su prethodile raspisanom pozivu.
Sve navedeno poslužilo je kao osnova za daljnje aktivnosti koje će voditi prema raspisanom pozivu za izradu studijske dokumentacije i samom projektu, koji će biti potrebno uskladiti sa strateškim dokumentom, Master planom integriranog prijevoza putnika na području regije sjeverne Hrvatske te voditi računa o infrastrukturnim zahtjevima za buduće organizaciju integriranog prijevoza putnika na istom području.
Sama izrada studijske dokumentacije za projekt, iz nadležnosti je HŽ Infrastukture. Prepoznat je u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine te će poslužiti kao osnova za donošenje odluka o nastavku projekata jačanja kapaciteta željezničkog sektora na području sjeverne i središnje Hrvatske.
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content