Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Datum objave: 18. srpnja 2018.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14  i 2/18) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18), Skupština Međimurske županije je na 7. sjednici, održanoj  12. srpnja 2018. godine, donijela
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

 

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/17 ) mijenja se članak 7., tako da isti sada glasi:
 
„Prihodi ustanova nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava i prihodi trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije ostvareni od najma poslovnog prostora i ostali vlastiti prihodi smatraju se prihodima ostvarenim od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.
Ustanove nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava i trgovačka društva u vlasništvu Međimurske županije nemaju obvezu uplaćivanja navedenih prihoda u Proračun, već se oni ustupaju tim proračunskim korisnicima. Izvješće o utrošku navedenih sredstava obvezne su podnijeti u godišnjem izvješću.“
 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 
 

KLASA:400-08/17-02/10                                                                                                                                            PREDSJEDNIK

URBROJ: 2109/1-02-18-03                                                                                                                           Mladen Novak, dipl.ing.

Čakovec, 12. srpnja 2018.                                                                                                                                                                           

             

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content