Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Datum objave: 18. srpnja 2018.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14  i 2/18) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18), Skupština Međimurske županije je na 7. sjednici, održanoj  12. srpnja 2018. godine, donijela
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

 

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/17 ) mijenja se članak 7., tako da isti sada glasi:
 
„Prihodi ustanova nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava i prihodi trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije ostvareni od najma poslovnog prostora i ostali vlastiti prihodi smatraju se prihodima ostvarenim od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.
Ustanove nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava i trgovačka društva u vlasništvu Međimurske županije nemaju obvezu uplaćivanja navedenih prihoda u Proračun, već se oni ustupaju tim proračunskim korisnicima. Izvješće o utrošku navedenih sredstava obvezne su podnijeti u godišnjem izvješću.“
 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 
 

KLASA:400-08/17-02/10                                                                                                                                            PREDSJEDNIK

URBROJ: 2109/1-02-18-03                                                                                                                           Mladen Novak, dipl.ing.

Čakovec, 12. srpnja 2018.                                                                                                                                                                           

             

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content