Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 9. srpnja 2018.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/18-03/27
URBROJ:2109/1-02-18-02
Čakovec, 9. srpnja 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst , 6/14 i 2/18)

s a z i v a m
7. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 10. srpnja 2018. godine (utorak) u 8,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O PARTNERSTVU NA PROJEKTU MED DVEMI VODAMI
4. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POTPORU TEHNOLOŠKI UTEMELJENOM I INOVATIVNOM PODUZETNIŠTVU
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
7. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 7. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content